lunes, 25 de abril de 2016

Concurs fotogràfic Setmana Medi Ambient 2016: "ELS CONFLICTES AMBIENTALS"


 
 
CONCURS FOTOGRÀFIC 2016: “Els conflictes ambientals”


Durant la setmana del Medi Ambient, l’Ajuntament de Sant Joan de Vilatorrada i l’Associació Amics de la Fotografia,  organitzen un concurs fotogràfic el tema del qual és “Els conflictes ambientals”.


Tema del concurs

1.    El tema del concurs és “Els conflictes ambientals”. Es poden presentar fotografies de qualsevol acte, situació, element, etc... on es reflecteixin situacions que comportin un dany al medi ambient i que per tant, generin un conflicte ambiental, tant a nivell global com local.


Participació

2.    Poden participar en aquest concurs totes aquelles persones que ho desitgin, sense limitació de lloc de residència, excepte els membres del Jurat d’aquest concurs.


Presentació i nombre de fotografies

3.    Cada participant podrà presentar fins a tres obres.

4.    L’enviament de les fotografies es farà únicament per correu electrònic a l’adreça següent: amics.fotografia.sjv@gmail.com.

5.    En el moment d’enviar les fotografies, els participants hauran de fer una petita descripció del conflicte ambiental que s’hi reflecteix i hauran de dir la localització.

6.    Data límit d’admissió de les fotografies: 22 de maig de 2016 a les 24:00h.

7.    No s’acceptaran muntatges fotogràfics.

8.    No s’acceptaran obres amb continguts contraris als drets de l’honor, a la intimitat personal, familiar i/o a la pròpia imatge de les persones, especialment de menors.


Format

9.    Les imatges han d’estar en format JPG.

10.  Mida: 50x40 cm. Els arxius han de tenir un mínim de 3 MB i un màxim de 5 MB.

11.  Els organitzadors es reserven el dret de publicar total o parcialment les fotografies participants a la web, blog, o en qualsevol altre mitjà de difusió pública.


Jurat

12.  El jurat estarà format per membres de l’Associació “Amics de la fotografia” i de l’Ajuntament de Sant Joan de Vilatorrada o ens associats.


Criteris de valoració

13.  Les fotografies on es mostrin conflictes ambientals d’àmbit local seran puntuades amb un punt addicional.

 

Premis

14.  A partir de les obres presentades, el jurat seleccionarà les tres que considerin millors.

15.  Hi haurà un primer premi valorat en 100€, un segon premi valorat en 50€ i un tercer premi valorat en 30€.

16.  Hi haurà un quart premi popular valorat en 30 €. Per a la determinació del guanyador d’aquest premi s’instal·larà una urna o similar en algun equipament municipal per tal que les persones puguin fer la valoració i votació corresponents. Només es podrà dipositar un vot per persona.

17.  No hi podrà haver més d’una fotografia premiada del mateix participant. En cas que això succeeixi, es premiarà la següent fotografia que hagi quedat més ben valorada.

18.  Els organitzadors es posaran en contacte amb els guanyadors a través del correu electrònic.

19.  Totes o una selecció de les fotografies presentades seran exposades, com a mínim, durant els mesos de juny i juliol a l’Ajuntament o altre equipament públic.

20.  Totes les fotografies quedaran en propietat de l’Ajuntament.

 

viernes, 18 de marzo de 2016

HISTÒRIA DE LA FOTOGRAFIA

El dimecres 6 d'abril, es durà a terme a l'associació una sessió audiovisual sobre la Història de la Fotografia, a càrrec del Joan Segon.

En aquesta sessió audiovisual es repassarà, de manera amena i plena d'anècdotes i exemples, la història de la fotografia des dels seus antecedents i creació, fins a la irrupció del digital.

Us adjuntem el cartell de l'activitat per anar fent boca, i us esperem a tots i a totes el dia 6 d'abril a les 19:30h a l'Espai Jove de Sant Joan de Vilatorrada.