miércoles, 30 de abril de 2014

CONCURS FOTOGRÀFIC "Sant Joan: un entorn per conèixer"


L’Ajuntament de Sant Joan de Vilatorrada i l’Associació Amics de la Fotografia organitzen un concurs fotogràfic el tema del qual és “Sant Joan: un entorn per conèixer”.

Tema del concurs
El tema del concurs és “Sant Joan: un entorn per conèixer”. Es poden presentar fotografies de qualsevol indret de l’entorn natural de Sant Joan de Vilatorrada, inclosos fauna i flora.
      
Participació
Poden participar en aquest concurs totes aquelles persones que ho desitgin, sense limitació de lloc de residència.

Presentació i nombre de fotografies
Cada participant podrà presentar fins a tres obres.
L’enviament de les fotografies es farà únicament per correu electrònic a l’adreça següent: amics.fotografia.sjv@gmail.com
Data límit d’admissió de les fotografies: 25 de maig de 2014 a les 24:00h.
No s’acceptaran muntatges fotogràfics.
No s’acceptaran obres amb continguts contraris als drets de l’honor, a la intimitat personal, familiar i/o a la pròpia imatge de les persones, especialment de menors. 

Format
Les imatges han d’estar en format JPG.
Mida: 50x40 cm. Cap arxiu pot superar els 5 Mb.
Els organitzadors es reserven el dret de publicar total o parcialment les fotografies participants a la web, blog, o en qualsevol altre mitjà de difusió pública. 

Jurat
El jurat estarà format per membres de l’Associació “Amics de la fotografía” i de l’Ajuntament de Sant Joan de Vilatorrada o ens associats.


Premis
A partir de les obres presentades, el jurat seleccionarà les tres que considerin millors.
Hi haurà un primer premi valorat en 100€, un segon premi valorat en 50€ i un tercer premi valorat en 25€.
Els organitzadors es posaran en contacte amb els guanyadors a través del correu electrònic.
Totes o una selecció de les fotografies presentades seran exposades durant els mesos de juny i juliol a l’Ajuntament o altre equipament públic. 


ESPEREM LA VOSTRA PARTICIPACIÓ!!! 

No hay comentarios:

Publicar un comentario